Fryske literatuer // Friese literatuur

Lês en praat mei oer Fryske boeken.

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

De datum van deze cursus/workshop is verlopen

Over deze cursus

De Afûk biedt û.o. yn Ljouwert en op it Hearrenfean in kursus Literatuer oan. Fryske boeken lêze en beprate stiet sintraal. Jo kinne oanslute by sa'n groep, mar as jo in groep fan 8 of mear kursisten hawwe kinne wy op lokaasje sa'n kursus foar jo organisearje.

De kursus start yn oktober. Graach oanmelde foar 15 septimber y.f.m. it lêzen fan it earste boek.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Periode 4-10-2021 - 31-5-2022
Doelgroep Volwassenen (18+)
Niveau Beginner
Gevorderd
Duur 6 lessen (ien kear yn 'e moanne)
Kosten € 65,00
€ 65,00
Locatie * Ljouwert * it Hearrenfean * Op oanfraach op oare lokaasjes mooglik.
Opmerkingen Sjoch foar mear ynformaasje: afuk.frl. Opjefte foar 15 septimber.
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe